Informatiegestuurd Kwaliteitsbeleid voor Crisisorganisaties

Overheden en bedrijven investeren in planvorming en opleidingen om bij een crisis snel en adequaat te kunnen handelen.

Daarbij is het van belang om diepgaand inzicht te hebben in de kwaliteit van de crisisorganisatie, verbeterpunten en aandachtspunten.

Wilt u meer weten?

Om de overstap naar een informatiegestuurd evaluatie- en kwaliteitsbeleid maximaal te faciliteren biedt biedt Enquirya een totaalpakket aan, van organisatieadvies tot en met geavanceerde software applicaties.

Profiteer van onze brede (inter)nationale ervaring met crisismanagement om het kwaliteitsbeleid van uw organisatie te verbeteren. Gebruik onze snel inzetbare, kant-en-klare, cloud-based oplossing, om diepgaand inzicht in de operationele prestaties van onderdelen, teams en functionarissen te krijgen.

  • Snel

    De quickscans geven helder inzicht over de sterke punten en verbeterpunten. De tijd tussen waarneming en verslag is minimaal: de feedback is direct en heeft meer effect.

  • Diepgaand

    Met het dashboard krijgt u diepgaand analytisch inzicht uw organisatie, teams en functionarissen. Zo kunt u sturen op het verbeteren van plannen en processen en krijgt u inzicht in de reële opleidingsbehoefte.

  • Compliant

    Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op officiële normen, zoals het huidige en toekomstige Toetsingskader en kwalificatieprofielen. Deze normen worden consequent toegepast op de hele crisisorganisatie.

Neem dan contact met ons op

Graag lichten wij onze aanpak toe, geheel vrijblijvend.

Meer informatie:

Wij werken sinds geruime tijd op het vlak van crisismanagement en kwaliteitssystemen, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Ons doel hierbij is om overheden en bedrijven te ondersteunen om sneller te leren en dieper inzicht te krijgen in de kwaliteit van hun operationele processen. Dit leidt tot een betere besluitvorming en effectievere crisisbeheersing.

Lesly Verdier, Enquirya

Copyright © Enquirya B.V. 2022