choose your image

Enquirya


Crisismanagement eQMS software

Sneller evalueren, analyseren en leren

Enquirya's digitaal kwaliteitsysteem is specifiek gericht op het proces crisismanagement, zodat overheden en bedrijven sneller en beter zicht krijgen op de operationele paraatheid van mensen, middelen, procedures en processen. 

Ons systeem is gebouwd in nauwe samenwerking met crisismanagement organisaties, zoals veiligheidsregio's, waardoor het naadloos aansluit op het werkproces van kwaliteitsmedewerkers, medewerkers Opleiden, Training & Oefenen en crisisfunctionarissen.  Het omvat de hele PDCA-cyclus en is zelfs door organisaties ingezet om soft-skills te meten.

De kracht van het systeem is dat het makkelijk te gebruiken is en zonder al te veel moeite inzicht geeft in dwarsverbanden en rode draden. Het wordt kant-en-klaar geleverd, met relevante vragensets die de kwaliteit meten van onderdelen, teams en functionarissen aan de hand van nationale standaarden zoals toetsingskaders van de Inspectie J&V, vakbewaamheidseisen en de uitgangspunten van het programma netcentrisch werken. De verfijnde data-collectietools omvatten evaluaties en enquêtes, met specifieke features die aansluiten op het specifieke werkproces in crisisorganisaties.

De uitgebreide dashboards en dashboardrapporten tonen zowel kwaltitatief als kwalitatief wat de sterke en aandachtspunten zijn, op niveau van organisatie, team en functionarissen. Rode draden worden snel inzichtelijk en kunnen worden gedeeld via Word- en PDF-rapporten. 

De verbeterpunten kunnen met het digitale systeem van actiepuntenbeheer worden omgezet in geleerde lessen. Het opvolgen van de uitvoering van de actiepunten wordt centraal geregistreerd, waardoor er altijd helderheid is over welke actie op welk moment zijn uitgevoerd.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Stuur een email naar prospects@enquirya.com


Lesly Verdier

Chief Software Architect &
Directeur Enquirya

Onze software en filosofie

De beginselen van onze software ontwikkelmethode zijn iteratief ontwikkelen (agile development), gebruiksvriendelijkheid (user centric) en security by design. Onze IT-infrastructuur is solide en we investeren continu in veiligheid. Onze klanten ervaren dat onze ondersteuning altijd bereikbaar is.

Hiermee leveren we een product dat organisaties op een veilige en gebruiks-vriendelijke manier snel en diepgaande analytische inzichten oplevert.


Copyright © Enquirya. All Rights Reserved

Request Your Application

Enter your details below to request an Inner Circle application

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close