Enquirya Pro

Hoe optimaliseer ik het lerend vermogen van de organisatie?

Overheid en bedrijven investeren in planvorming en opleidingen om bij crisis snel en adequaat te kunnen handelen.

Daarbij is het van belang om inzicht te hebben in de kwaliteit van de crisisorganisatie, verbeterpunten en aandachtspunten.

Om de organisatie doelgericht te laten leren is snelheid van handelen essentieel.

Meer Weten?

Enquirya Pro, het digitale evaluatieplatform voor veiligheidsregio's en partners, biedt deze mogelijkheid. De voordelen van Enquirya Pro zijn:

  • Kortere Doorlooptijden

    De tijd tussen waarneming en verslag is minimaal: de feedback is direct en heeft meer effect.

  • Diepgaander

    Quickscans met scores, foto’s en video’s en zelfs adviezen geven diepgaand inzicht in wat de sterke punten en verbeterpunten zijn. 

  • Transparanter

    Waarnemingsvragen zijn gebaseerd op het Toetsingskader en kwalificatieprofielen. De norm is helder wordt consequent toegepast op de hele crisisorganisatie.

Neem Contact Op

Wij geven u graag een vrijblijvende demo.

Waarvoor wilt u Enquirya Pro inzetten?

Veiligheidsregio
Bevolkingszorg
GHOR / ZIROP
Brandweer
CMT Bedrijf

Wij evalueren internationale oefeningen. Om dit sneller en efficiënter te doen hebben wij software ontwikkeld die overeenkomt met de systematiek die bij de veiligheidsregio's en partners inzetbaar is. Onze aanpak delen wij graag, zodat ook uw organisatie deze tools kan gebruiken.

Lesly Verdier, Enquirya

Copyright 2017 © Enquirya B.V.